Coaching

Coaching sprzedażowy

Coaching jest procesem doskonalenia kompetencji w obszarze, który chcesz rozwijać jako handlowiec / sprzedawca.

Coaching jest procesem, na który składają się sesje coachingowe ze mną.

Przesłanki do wybrania coachingu, jako metody pracy:

 • Kiedy zespół handlowców nie realizuje planów sprzedaży, a są szkoleni w tym zakresie
 • Gdy brakuje efektywność pracy własnej handlowca
 • Kiedy handlowiec nie realizuje własnych targetów
 • Kiedy handlowiec ma niską motywację do pracy
 • Kiedy handlowiec nie dostrzega i wykorzystuje nowych możliwości
 • Gdy pracownicy odczuwają wypalenie zawodowe
 • Gdy w pracownikach jest opór np.: przed zmianami, wprowadzeniem nowych produktów
 • Gdy handlowcy między sobą zbytnio konkurują, a nie współpracują
 • Gdy zespół handlowców stoi przed nowymi wyzwaniami
 • Gdy zachodzi potrzeba wzmocnienia pewności siebie, odkrycia talentów i mocnych stron
 • Gdy spada, jakość obsługi klienta wewnętrznego (współpraca działu sprzedaży z innymi działami)
 • Gdy kierownicy sprzedaży odczuwają trudności w zarządzaniu handlowcami